Nainstalujte si:

       

Význam slova historizmus, historismus; historka; histrión


historizmus, historismus = 1. zdůrazňování vývoje, minulosti, historicizmus; 2. vědomý návrat ke starším uměleckým slohům; 3. slovo označující zaniklé skutečnosti

historka = krátké vypravování; vymyšlený příběh

histrión = starověký a středověký herec, kejklíř

Next: hitmejkr, hitmaker; hitparáda; hlaholice; hlezno    hysterický; hysterie; hysteron proteron,