Nainstalujte si:

       

Význam slova histogram; histologie; histolýza, histolysa; histon


histogram = sloupkový diagam

histologie = nauka o tkáních

histolýza, histolysa = rozklad tkáně

histon = bázická bílkovina vázaná v chromatinu eukaryot na DNA (viz eukaryo)

Next: histori magistra vitae    hypotonie; hypotrachefion; hypotrofie