Nainstalujte si:

       

Význam slova hierofanie; hieroglyf; hierogram; hierokracie


hierofanie = zjevování posvátného; vyjevování se posvátna

hieroglyf = 1. značka obrázkového staroegyptského písma; 2. nečitelné písmo

hierogram = hieroglyfický nápis

hierokracie = vláda kněží

Next: hieromantie, hieromancie; hieronym; high key    hypoglykemie, hypoglykémie; hypogonation