Nainstalujte si:

       

Význam slova hexadecimální; hexaedr; hexagon; hexagonální


hexadecimální = související s číselnou soustavou o základu 16

hexaedr = pravidelný šestistěn, krychle

hexagon = šestiúhelník

hexagonální = šesterečný, šestiúhlý, šestihranný

Next: hexagram; hexameron; hexametr; hexapla    hypnopedie; hypnoteraple; hypnotický; hypnotikum