Nainstalujte si:

       

Význam slova heteroze, heterose; heterozygot; hetéra


heteroze, heterose = jev při křížení organizmů, kdy kříženci první generace nějakým způsobem převyšují rodiče

heterozygot = organizmus s nestejnými alelami určitého genu v důsledku splynutí geneticky odlišných gamet při vzniku zygoty

hetéra = antická milostnice; vzdělaná společnice, kultivovaná přítelkyně

Next: hetérizmus, hetérismus; heuréka; heuristický    hypervitaminóza, hypervitaminosa