Nainstalujte si:

       

Význam slova heteronomní; heteronymie; heterosexualita,


heteronomní = předkládaný autoritou, mocí, nadřízeným; podmíněný vnějším popudem

heteronymie = pojmenování rodových dvojic slovy vytvořenými z různých slovních základů

heterosexualita, = pohlavní náklonnost k opačnému pohlaví; různopohlavnost

Next: heterosféra; heterosporie; heterosugesce    hypertextový odkaz, hyperlink; hypertonie