Nainstalujte si:

       

Význam slova heterolýza, heterolysa; heteromorfie; heteronomie


heterolýza, heterolysa = heterolytická reakce, štěpení kovalentní chemické vazby, při němž oba valenční elektrony přejdou k jednomu atomu

heteromorfie = mnohotvárnost, různorodost, polymorfie, polymorfizmus

heteronomie = závislost nebo podřízenost cizím pohnutkám, činitelům, zákonům; lék. nahrazení funkce orgánu jiným orgánem

Next: heteronomní; heteronymie; heterosexualita,    hypertermie; hypertextový