Nainstalujte si:

       

Význam slova heteroklize, heteroklise; heterolalie


heteroklize, heteroklise = mluvnický jev, kdy totéž slovo má tvary od různých kmenů a skloňuje se podle různých vzorů, různosklonnost

heterolalie = slovní projev jiný, než mluvčí zamýšlel

Next: heterolýza, heterolysa; heteromorfie; heteronomie    hypertenze, hypertense; hypertenzní, hypertensni