Nainstalujte si:

       

Význam slova heterogenní; heterogonie; heterokarpie


heterogenní = různorodý, různotvárný, nestejnorodý, smíšený

heterogonie = různorodost, střídání různých způsobů rozmnožování

heterokarpie = výskyt plodů různého tvaru a velikosti na témže jedinci

Next: heteroklize, heteroklise; heterolalie    hyperstezie, hyperstézie, hyperstesie-