Nainstalujte si:

       

Význam slova heterocyklický; heterocysty; heterofág; heterofázie


heterocyklický = související s organickými cyklickými sloučeninami, obsahujícími v uzavřeném řetězci kromě uhlíkových atomů i jiné atomy, např. dusík, kyslík

heterocysty = Tvarově odlišné buňky,které jsou schopny vázat vzdušný kyslík.

heterofág = živočich živící se různorodou potravou, pantofág, omnivor

heterofázie = porucha řeči projevující se vyslovením jiného slova, než nemocný chtěl vyslovit

Next: heteroforie; heterofylie; heterogamie    hyperpigmentace; hyperplazie, hyperplasie