Nainstalujte si:

       

Význam slova herpetologie; hertz; herynek, herynk; hetero-


herpetologie = nauka o plazech

hertz = fyzikální jednotka pro frekvenci

herynek, herynk = slaneček, nasolený sleď

hetero- = první část složených slov mající význam jiný, různý

Next: heterocyklický; heterocysty; heterofág; heterofázie    hyperon; hyperonymie; hyperosmie; hyperpatie