Nainstalujte si:

       

Význam slova héros; hi-fi, hifi, Hi-fi, HI-FI; hiát; hibernace


héros = hrdina, heroj

hi-fi, hifi, Hi-fi, HI-FI = mezinárodní označení pro elektroakustické zařízení s velmi kvalitní reprodukcí

hiát = 1. mezera, přerušení, skulina; 2. setkání dvou samohlásek na rozhraní dvou slov nebo dvou slabik

hibernace = zimní spánek zvířat, přezimování; období vegetačního odpočinku; umělá h. uvedení organizmu do stavu podobného zimnímu spánku, aby se snížil metabolizmus při některých lékařských zákrocích, operacích

Next: hidro-, hidr-; hidrodermie; hidróza, hidrosa    hypocentrum; hypochondr; hypocykloida; hypodermický