Nainstalujte si:

       

Význam slova hermeneutika; hermetický; hermetizmus, hermetismus


hermeneutika = 1. umění výkladu, interpretace, porozumění; vysvětlení jen pro zasvěcené; 2. teorie snažící se spojovat mimohudební obsah s danými hudebními postupy

hermetický = 1. vzduchotěsně uzavřený, nepropustný; 2. tajný, mystický; 3. odlučující, izolující

hermetizmus, hermetismus = tajné učení přístupné jen uzavřenému okruhu zasvěcenců

Next: hermovka; hernie; herodeský, herodesovský; heroický    hyperbolický; hyperboloid; hyperdaktylie