Nainstalujte si:

       

Význam slova hereditální; heretik; hereze, herese; herkules


hereditální = dědičný

heretik = bludař, kacíř; odpůrce části křesťanské nauky

hereze, herese = kacířství; porušení nebo snaha o revizi některých dogmat; zastávání názorů odchylných od oficiálních

herkules = silák mohutný člověk

Next: herma; hermafrodit    hylémorfismus