Nainstalujte si:

       

Význam slova heliocentrický; heliocentrizmus, heliocerrtrismus


heliocentrický = vztažený ke středu Slunce

heliocentrizmus, heliocerrtrismus = teorie pokládající Slunce za střed vesmíru

Next: heliofilní; heliofobie; heliofobní; heliofyt    hrdobec; hrivna; hubertus; hucul; hugenot; hujer