Nainstalujte si:

       

Význam slova hegemonistický; hegemonní; hegeš; heika; hejtman


hegemonistický = usilující o vedoucí postavení, hegemonii

hegemonní = související s hegemonem, hegemonů; vedoucí

hegeš = slangově nepořádek

heika = styl ikebany aranžující květiny do vysokých váz

hejtman = náčelník, představený, hodnostář s vojenskou nebo civilní mocí





Next: hekatomba, hekatombé; hektický; hekto-; hektografie    hortus; hosana; hospic; hospitace; hospital