Nainstalujte si:

       

Význam slova harmonizovat, harmonisovat; harmonogram; harmonovat


harmonizovat, harmonisovat = uvádět v soulad; být v souladu, ve shodě; opatřit danou melodií akordickým doprovodem

harmonogram = diagram znázorňující časový sled a dobu trvání jednotlivých činností

harmonovat = být v souladu, ve shodě, harmonizovat; být v souzvuku

Next: harpagon; harpsichord; harpuna; haruspex    homologie; homologizace, homologisece