Nainstalujte si:

       

Význam slova hansvurst, hansvuřt; hantýrka; hanza, hansa


hansvurst, hansvuřt = komická postava staršího lidového německého divadla

hantýrka = zvláštní mluva zájmových společenských vrstev, s výrazy často druhým nesrozumitelnými; slang

hanza, hansa = středověký obchodní svaz německých měst

Next: hapatotoxický; haplo-; haplografie; haploidie    homespun; homiletika; homilie; hominidi