Nainstalujte si:

       

Význam slova hagiografie; hagiolatrie; hagiotika; hajduch


hagiografie = písemnictví s náměty životních osudů a činů světců

hagiolatrie = uctívání světců

hagiotika = nauka o světcích

hajduch = 1. sólový mužský lidový tanec; 2. v Uhrách ozbrojený sluha, dráb; uherský žoldnéř

Next: hajduk, hejduk; hajlovat; hajtra; hajzl; haknkrajc    histori magistra vitae