Nainstalujte si:

       

Význam slova habitat; habituace; habitualita; habituální


habitat = místo výskytu určitého organizmu, biotop

habituace = navykání, zdomácňování,přijímání

habitualita = vznik návyků

habituální = obvyklý, ustálený

Next: habitué; habitus; hac via; hacienda; hacker; hadál    hipoterapie; hippie; hippokratický; hiragana