Nainstalujte si:

       

Význam slova gynekofilie; gynekokracie; gynekologie


gynekofilie = náklonnost či reaktivita (zpravidla erotická) vůči (dospělým) ženám, charakteristická pro heterosexuální muže a homosexuální ženy

gynekokracie = vláda žen

gynekologie = ženské lékařství, obor zabývající se prevencí, diagnostikou a léčbou funkčních nebo organických poruch reprodukčních orgánů ženy

Next: gynekomastie; gynofilie; gynofobie; gyps, gips    hierofanie; hieroglyf; hierogram; hierokracie