Nainstalujte si:

       

Význam slova groupie; gróf; grundle; grunge; grunt; gruntovat


groupie = dívka fandící některé skupině pop music a jezdící za ní z místa na místo

gróf = hrabě, šlechtic; člověk panských způsobů

grundle = mřenka

grunge = styl odívání negující všechno nové a módní; vyznačuje se několika vrstvami nesourodých omšelých kusů oblečení

grunt = 1. základ, podstata, jádro, příčina, důvod; 2. základy stavby; selský statek půda; 3. barevný základ, podklad obrazu

Next: gruntovně; gruntunk; grupa; grupoid; gruppensex    heteroze, heterose; heterozygot; hetéra