Nainstalujte si:

       

Význam slova graves; gravidita; gravidní; gravimetr; gravimetrie


graves = druh bordeauxského vína

gravidita = těhotenství

gravidní = těhotná (žena)

gravimetr = přístroj k měření tíhového zrychlení

gravimetrie = část geofyziky zabývající se studiem tvaru a rozměrů Země a jejího vnějšího tíhového pole i teorií přesných tíhových měření

Next: gravitace; gravitest; graviton; gravírování    herpetologie; hertz; herynek, herynk; hetero-