Nainstalujte si:

       

Význam slova gratifikace; gratinování; gratis; gratulace; grave


gratifikace = 1. odměna, náhrada; dobrovolné odškodné, sleva z ochoty; zvláštní odměna, čestný dar, ocenění, dobropis; 2. proces nebo stav uspokojení doprovázející určitou činnost

gratinování = zapékání

gratis = zdarma, bezplatně, volně

gratulace = blahopřání

grave = hud. těžce, vážně, odměřeně, důstojně; skladba nebo úvod skladby v tomto tempu

Next: graves; gravidita; gravidní; gravimetr; gravimetrie    herostratizmus, herostratismus; herpes