Nainstalujte si:

       

Význam slova grafikon; grafióza, grafiosa; grafit


grafikon = přehledné znázornění postupů, dějů, pracovního plánu

grafióza, grafiosa = choroba jilmů způsobená parazitickou houbou

grafit = šesterečná modifikace uhlíku, tuha

Next: grafitizace, grafitisace; grafo-    henry; henryovka; hepar; hepatikum; hepatitida