Nainstalujte si:

       

Význam slova gradus; graf; graf; grafém; grafémika, grafemika


gradus = stupeň akademické hodnosti, např. bakalář, doktor

graf = schematické znázornění vztahů, závislostí, postupů, statistických údajů

graf = druhá část složených slov mající význam zapisující, zaznamenávající přístroj, zařízení

grafém = grafický nebo písemný znak

grafémika, grafemika = nauka o písemné stránce jazyka

Next: graffiti; grafický; grafie; grafika    hemostáza, hemostasa; hemp; hena, henna; hendiadys