Nainstalujte si:

       

Význam slova gracilní; grad; gradace; gradient; gradovaný


gracilní = štíhlý, útlý, slabý

grad = 1. stupeň; 2. zkratka pro gradient

gradace = stupňování, odstupňování, postupný přechod, zesilování

gradient = změna fyzikální veličiny připadající na jednotku délky; diferenciální operátor

gradovaný = stupňovaný, zesilovaný

Next: gradovat; graduace; graduale    hemolýza, hemolysa; hemopoeza; hemoptoe