Nainstalujte si:

       

Význam slova globalizace, globalisace; globál; globální


globalizace, globalisace = pedagogický postup vycházející při vyučování od celku

globál = celek, úhrn, souhrn dílčích položek, úhrnná částka

globální = souhrnný, celkový, celosvětový; povšechný,zběžný

Next: globetrotter; globin; globule; globulin; glomus    hegelovství, heglovství; hegemon; hegemonie