Nainstalujte si:

       

Význam slova geosynklinála; geotaxe; geotektonika; geotermální


geosynklinála = rozsáhlá korytovitá prohlubeň v zemské kůře v místě nahromadění velkého objemu usazenin

geotaxe = pohyb organizmu ve směru nebo proti směru zemské gravitace

geotektonika = stavba zemské kůry; věda o stavbě a vývoji zemské kůry

geotermální = související s tepelnou energií uvnitř Země

Next: geotermický; geotermika; geotextilie    hansvurst, hansvuřt; hantýrka; hanza, hansa