Nainstalujte si:

       

Význam slova geometrický; geometrie; geomorfologie; geopatogenní


geometrický = 1. týkající se geometrie; 2. připomínající plošné a prostorové útvary; z těchto útvarů složený, tyto útvary využívající

geometrie = obor zabývající se studiem rovinných a prostorových útvarů

geomorfologie = nauka o zákonitostech vývoje zemského povrchu

geopatogenní = údajné negativní působení geologické stavby na organizmus

Next: geopolitika; geopotenciál; georeliéf; geosféra    hamerleska; hampejz; hampshire; hamr