Nainstalujte si:

       

Význam slova geochemie; geochronologie; geoda; geodemografie


geochemie = obor studující zákonitosti rozšíření chemických prvků v Zemi i chemické aspekty geologických procesů v Zemi

geochronologie = obor zabývající se určováním stáří Země, popř. hornin, na základě rozpadu přirozených radioaktivních izotopů vyskytujících se v horninách

geoda = výplň větší dutiny v hornině, obv. kulovitého tvaru

geodemografie = demografie rozšířená o studium migračních procesů a rozmístění obyvatelstva

Next: geodézie, geodesie; geodynamika; geofaktor; geofág    halit; halitóza, halitosis; halitóza, halitosis