Nainstalujte si:

       

Význam slova genitálie; genitální; genitiv; genius loci; genní


genitálie = pohlavní orgány, rodidla

genitální = týkající se pohlavních orgánů

genitiv = při skloňování druhý pád

genius loci = duch vládnoucí na určitém místě

genní = druhá část složených přídavných jmen mající význam počátek, původ, způsobující, působící

Next: genobanka; genocida, genocidium; genofond; genofor    hadrom; hadron; hadž, hadždž, hadj