Nainstalujte si:

       

Význam slova generický; generovat; generozita, generosita


generický = rodový, druhový

generovat = vytvářet, vyrábět; vytvořit podle určitých pravidel

generozita, generosita = velkorysost, velkodušnost, šlechetnost

Next: genetický; genetika; geneze, -genese    habdala; habet; habilitace; habilitovat; habitace