Nainstalujte si:

       

Význam slova genealogie; geneelogický; generace; generační


genealogie = věda zkoumající vztah dvou souvisejících jevů nebo faktů; rodokmen, rodopis, věda o rodové posloupnosti

geneelogický = rodopisný

generace = pokolení; soubor osob narozených a žijících přibližně ve stejné době; potomstvo jedné dvojice rodičů; soubor současně žijících jedinců téhož druhu; příslušnost k typu technických zařízení určité vývojové etapy

generační = související s generací, vlastní určité generaci

Next: generalissimus; generalita    gynekofilie; gynekokracie; gynekologie