Nainstalujte si:

       

Význam slova gamie; gamofobie; gamogonie; gamomanie; gang


gamie = druhá část složených slov mající význam snoubení, manželství

gamofobie = chorobný strach ze sňatku

gamogonie = pohlavní rozmnožování rostlin, tvorba a zrání gamet, gametogeneze

gamomanie = chorobná touha po sňatku

gang = tlupa, parta; zločinecká organizace

Next: gangliom; ganglion; ganglioplegikum; gangréna    grandiózní, grandiosní; grandle; grandseigneur