Nainstalujte si:

       

Význam slova fyziokracie, fysiokracie; fyziokrat, fysiokrat


fyziokracie, fysiokracie = vláda přírody

fyziokrat, fysiokrat = Fyziokrat je stoupenec fyziokratismu, tj. národohospodářské nauky vzniklé ve Francii v 2. pol. 18.stol., pokládající půdu a zemědělství za jediný zdroj blahobytu. Viz fyziokratizmus

Next: fyziokratizmus, fyziokratismus, fyziokratismus    gongorizmus, gongorismus; goniomet; goniometrický