Nainstalujte si:

       

Význam slova fylogenie, fylogénie; fysis; fyto-; fytocenóza


fylogenie, fylogénie = nauka o vývoji živočichů a rostlin

fysis = tělesná podstata, tělesný stav

fyto- = první část složených slov mající význam rostlina, rostlinný

fytocenóza = rostlinné společenství

Next: fytochemikálie; fytofág; fytoflora; fytopatologie    gnotobiologie; gnozeologie, gnoseologie; gnóm