Nainstalujte si:

       

Význam slova funk art, funkart; funkce


funk art, funkart = výtvarný směr používající bizarní předměty

funkce = činnost, úkon, úkol; výkon služby, úřadu; mat. závislost jedné proměnné na jiné nebo jiných

Next: funkcionalizmus, funkcionalismus-; funkcionální    glider; glie; glissando; glizér; globalistika