Nainstalujte si:

       

Význam slova full-text, fulltext; fulminantní; fumarola


full-text, fulltext = plný text, zpracování textu plného znění

fulminantní = bleskový, velmi rychlý; oslňující, skvělý

fumarola = výron horkých par a plynů v průběhu. sopečné činnosti

Next: fumigátor; funboard; fundace; fundament    gilda; gill; giloš, guilloche; gilotina, guillotine