Nainstalujte si:

       

Význam slova fronta; frontální; frontispis, frontispice; fronton


fronta = 1. průčelí budovy; 2. rozhraní mezi dvěma vzduchovými hmotami; 3. prostor bojové činnosti; 4. seskupení politických stran, organizací se společným zaměřením; 5. zástup čekajících

frontální = 1. čelní; 2. související s frontou

frontispis, frontispice = titulní rytina v knize; sudá stránka tvořící protějšek titulního listu knihy, obv. s obrázkem

fronton = nadokenní štít

Next: frotáž; froté; fruitarián; fruktifikace    gestace; gestagen; gestaltizmus, gestaldamus