Nainstalujte si:

       

Význam slova frigidita; frigidní; frigo-; frigorimetr


frigidita = chladnost, frigidnost (obv. ve spojení pohlavní frigidita)

frigidní = chladný (pohlavně, citově); mrazivý

frigo- = první část složených slov mající význam chlad, chladicí

frigorimetr = přístroj k zjištění chladicího účinku okolního prostředí

Next: frikandó, frikando, fricandeau; frikasé, fricassée    germanizace, germanisace; germanizmus, germanismus