Nainstalujte si:

       

Význam slova freno-; frenologie; freon; freska; fréza; frézování


freno- = první část složených slov mající význam 1. duch, mysl; 2. bránice

frenologie = názor o souvislosti tvaru lebky s povahou člověka; lebosloví

freon = derivát uhlovodíku obsahující kromě fluoru i chlor

freska = nástěnná malba prováděná barvami do vlhké omítky

fréza = 1. vícebřitý nástroj k frézování; 2. stroj na kypření půdy, na zemní práce

frézování = metoda mechanického třískového obrábění frézou

Next: frigidita; frigidní; frigo-; frigorimetr    geriatrie; gerila, guerilla; germanistika