Nainstalujte si:

       

Význam slova frazeologie; frazeologizmus, frazeologismus


frazeologie = soubor ustálených slovních spojení v daném jazyce; nauka o nich

frazeologizmus, frazeologismus = ustálené spojení slov

Next: frazéma; fráter; fráze,; frázování; free clinic    geopolitika; geopotenciál; georeliéf; geosféra