Nainstalujte si:

       

Význam slova frazéma; fráter; fráze,; frázování; free clinic


frazéma = slovní obrat, úsloví, rčení, větný úsek otřelé slovní spojení, prázdné mluvení; hud. nejmenší skladební obrat dále bez porušení obsahu nedělitelný

fráter = bratr laik; řeholník bez kněžského svěcení

fráze, = slovní spojení, úsloví, rčení; prázdné, povrchní mluvení; hud. ucelená část melodie

frázování = členění na určité celky

free clinic = středisko pro léčení drogově závislých

Next: freelance; freetradizmus, freetradismus; freeware    geostacionární; geostrategický; geosynchronní