Nainstalujte si:

       

Význam slova fotolýza, fotolýza,fotolysa; fotometeor; fotometrie


fotolýza, fotolýza,fotolysa = rozklad látky způsobený světlem

fotometeor = optický jev v atmosféře vyvolaný lomem, ohybem, rozptylem nebo interferencí slunečních nebo měsíčních paprsků, např. duha

fotometrie = obor zabývající se měřením světelných veličin využitím zejm. fotoelektrického jevu

Next: foton; fotonka; fotoplán; fotoreprodukce; fotosféra    genotyp; genový; genre; gensal; gentile