Nainstalujte si:

       

Význam slova fotogrammetrie; fotolitografie; fotoluminiscence


fotogrammetrie = obor zabývající se určováním tvaru, rozměrů a polohy předmětů v prostoru ze snímků pořízených z výšky nebo ze země bez přímého proměřování

fotolitografie = způsob fotoreprodukce

fotoluminiscence = schopnost vyzařovat světlo, např. některé druhy hub

Next: fotolýza, fotolýza,fotolysa; fotometeor; fotometrie    genologie; genom; genomenipulace; genotechnologie