Nainstalujte si:

       

Význam slova fotoelektrický; fotogenický; fotografie; fotogram


fotoelektrický = související se vzájemným působením elektromagnetického záření a látky

fotogenický = vhodný pro fotografování a filmování

fotografie = zhotovování trvalých obrazových záznamů pomocí účinků světla na citlivou vrstvu filmu nebo desky; snímek, obraz takto vytvořený; nauka o metodách a prostředcích této činnosti; obor výtvarného umění

Next: fotogrammetrie; fotolitografie; fotoluminiscence    genobanka; genocida, genocidium; genofond; genofor