Nainstalujte si:

       

Význam slova fotel; foto-; fotochemie; fotodokumentace


fotel = křeslo, lenoška

foto- = první část složených slov mající význam světlo, světelný, fotografický

fotochemie = obor zabývající se vlivem světla na průběh chemických reakcí

fotodokumentace = dokumentace pomocí fotografického materiálu

Next: fotoelektrický; fotogenický; fotografie; fotogram    genitálie; genitální; genitiv; genius loci; genní