Nainstalujte si:

       

Význam slova formulace; formulář; formule; formulovat; forota


formulace = slovní vyjádření, dání formy, stylizace

formulář = tiskopis, blanket; listina

formule = vzorec; ustálený předpis, slovní obrat, předepsaný způsob vyjádření; sport automobilový závod; závodní vůz

formulovat = logicky slovně vyjádřit, nastylizovat; stanovit, vytvářet, slovně zformovat

forota = zásoba

Next: forsáž; forsírovat; foršus; forte; fortel; fortelný    generalizace, generelisace; generativní; generál