Nainstalujte si:

       

Význam slova formaldehyd; formalin, formalín; formalista


formaldehyd = aldehyd kyseliny mravenčí, surovina při výrobě plastů

formalin, formalín = vodní roztok formaldehydu, dezinfekční prostředek

formalista = přívrženec formalizmu; kdo lpí na vnější formě, puntičkář

Next: formalita; formalizace, formalisace    gemoglyptika; gemologie; gemule; gencián, genciána